För en bättre
PRIVATEKONOMI

Analysera hur det går och anpassa planen

analyseraAtt sätta upp mål och göra en plan är en bra börjar. För att maximera dina chanser att nå dina mål måste du dock också följa upp och analyser hur det går. Din vardag kommer förändras allt eftersom du närmare dig dina mål och detta innebär att du kommer behöva anpassa dina planera baserat på din nya verklighet. Det finns mycket som som kan förbättra eller försämra dina möjligheter att nå dina mål. Det kan också visa sig att dina kalkyler inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Du kanske t.ex. inte lyckas dra ner på chokladen så mycket som du hoppades eller du får en löneökning som låter dig spara mer. Genom att regelbundet analyser dina framsteg kan du anpassa planen baserat på de saker du lär dig på vägen.

För kassabok med jämna mellanrum

Jag rekommenderar att du analyser dina framsteg var 3:e månad. För att kunna göra en fördjupad analys måste du  föra kassadagbok under en månad. Jag rekommenderar alltså att du för kassabok en månad var tredje månad. När du har levt efter ny vanor under ett år kan du välja att istället bara föra kassadagbok var 6:e månad. Det är under själva förändringsprocessen som det är mycket viktigt att göra det ofta så att man vet att man verkligen tillämpar de förändringar man sagt att man skall tillämpa. Det är mycket enkelt att ljuga för sig själv.

När du har fört kassadagbok under en månad skall du återigen analyser alla dina kostnader precis som du tidigare gjorde när du skapade din ursprungliga plan. Se hur mycket pengar du har spenderat på olika typer av utgifter och se hur mycket du har lyckats sänka dina utgifter. Har du lyckats hålla dig till den ursprungliga planen eller finns det områden där du fortfarande kan förbättra dig.

kassadagbokVar inte för hård med dig själv om du inte har lyckats eliminera alla de kostnader du ville eliminera under de första 3 månaderna. Det tar tid att förändra dina vanor. Du kommer dock förhoppningsvis ha gjort betydande förbättringar. Att du inte skall vara för hård mot dig själv innebär dock inte att du inte skall sträva efter att förbättra dig där du misslyckats. Det innebär bara att du måste se det goda och det onda.

Om detta inte är den första analysen du gör över dina framsteg så bör du alltid jämföra månadens siffror både med där du började och med din sista analys. Ditt mål skall vara att ständigt förbättras. Att ständigt bli mer disciplinerad.

Att bli disciplinerad innebär inte att avstå från nöjen. Det innebär att prioritera de nöjen som ger dig mest njutning och avstå från de som kostar mer än de smakar.

När du analyserar de framsteg du har gjort under perioden bör du alltid se vilka framsteg du har gjord i förhållande till dina mål. Har du förverkligat något mål under perioden. Har du kanske köpt biljetter till en resa eller gjort andra förberedelser som låter dig förverkliga ett mål snart. Det är viktigt för motivationen att du inte bara ser din tillkortakommanden och ger upp utan att du även ser de framsteg du gör.

Ett bra sätt att uppmärksamma båda bra och dåliga saker är att skriva en blogg om dina planer. Det låter dig formulera dina tankar och ger dig stöd från dina läsare. Om du vill kan du t.o.m tjäna några kronor genom att visa annonser på dina blogg.

Om ett av dina mål är att bli skuldfri bör du se hur mycket du har lyckats sänkt dina lån med under den föregående perioden. Är det mer eller mindre än minimum betalningen för perioden. (dvs har du gjort extra inbetalningar). Är det mer eller mindre än du betalade av under förra perioden. Har du lyckats eliminera något lån?

Om du har mål som inte är pengarelaterad såsom t.ex. hälsomål kan det vara bra att föra en dagbok för att följa din utveckling inom dessa områden också. Det kan t.ex. inkludera en kostdagbok eller en träningsdagbok.

Är din mållista fortfarande relevant?

Ibland kan det hända saker i ens liv som förändrar vad man vill ha. Vissa händelser kan t.ex. göra visa av dina mål inte längre är aktuella. Ett sådant mål som inte längre är aktuellt kan t.ex. vara ett stort bröllop om du och din partner gör slut istället. Radera eventuella mål som ej längre är aktuella på din lista och ersätt dem med något nytt.

målVar restriktiv med att byta ut mål. Om du byter dem för ofta kommer de förlora sin betydelse. Det är bäst att hålla fast vid dem. Jag rekommenderar att du bara byter ut ett mål om det p.g.a. yttre omständigheter har blivit omöjligt. Så som i fallet med bröllopet tidigare.

Dina mål var viktiga när du satte upp dem på din lista och du bör förverkliga dem innan du förförs av ny drömmar.

Du skall aldrig ta bort ett mål som du redan har uppnått från din lista. De skall stå där som en påminnelse om att du har uppnått ett av dina mål. Du skall fokusera på att nå dina andra mål på listan. Om du tar bort och ersätter mål du klarat av riskerar andra svårare mål att aldrig förverkligas. Genom att behålla dem på listan tvingas du att fokusera på dina andra ursprungliga mål.

Jag rekommenderar att du helt slänger ut din lista med mål och gör en ny vart 5 år. Du kan givetvis inkludera rester från din gamla lista på din nya lista. Jag tycker dock det är en bra ide att börja en ny del av ditt liv med helt nya mål vart femte år. Detta låter dig ändra dina mål allteftersom du ändras.

Se över ditt liv igen

När du analyser dina framsteg bör du även se över hela ditt liv igen. Mycket kan ha ändrats under 3-6 månader. Vanliga exempel inkluderar:

  • Ett internet eller telefonbolag har sänkt sitt pris så du kan tjäna pengar på att byta abonnemang. För noggranna anteckningar så att du vet när bindningstiden är över och när du kan byta abonnemang. Dra nytta av denna möjlighet.
  • Du har insett att det finns mer saker som du inte behöver och som du kan sälja.
  • Dina prioritering har ändrats av att leva ett annorlunda liv och du inser att du vill ändra din bostadssituation. Mindre prylar innebär att du kanske föredrar en mindre lägenhet som är billigare eller ligger mer centralt. En central lägenhet kan vara billigare trots att hyran är högre om du kan minska dina transportkostnader.
  • Du har träffat en partner/ gjort slut med en partner.
  • De förändringar du har gjort i dit liv kanske har fått dig att se vissa vänner och bekanta i ett nytt ljus. Bättre eller sämre.

Som alltid handlar det om att se vad som bidrar med glädje till ditt liv och vad som bara kostar. Detta inkluderar både emotionella och monetära kostnader. En sak som du inte använder koster dig den glädje som du skulle kunna köpa för dess värde om du säljer den.