För en bättre
PRIVATEKONOMI

Byte från aktiefonder till räntefonder i sommar

aktiefonder

Efter ett urstarkt andra halvår 2016 och ett ungefär lika starkt första halvår 2017 började världens börser lugna ned sig något under försommaren. Det är inget ovanligt om vi gör en historisk tillbakablick. Juni är till exempel traditionellt en av de sämsta börsmånaderna på året.

Med en något slagig börs, med lägre omsättning och en del negativa nyheter från de större bolagen tillsammans med ökade obligationsräntor som något förvånande har börjat stiga, har många valt att dra ner på risken under juni och juli. Det märks på utflödet av pengar från aktiefonder och inflödet av kapital till penningmarknadsfonder.

Svenskarna söker lägre risk

Att man vill kunna spendera sommarledigheten utan att behöva oroa sig för vad som händer på finansmarknaderna är en anledning till utflödet respektive inflödet. En annan anledning är att det finns tveksamheter kring om börsens positiva utveckling kan fortsätta. Sveriges ekonomi går urstarkt och det finns tecken på att vissa branscher har slagit i kapacitetstaket. Det kan därmed vara en idé att se över risken i portföljen, och det är många som har dragit ned på risken genom att investera i korta räntefonder de senaste veckorna. Även hedgefonder och andra specialfonder har sett ett ökat inflöde på sistone.

Tittar vi på de exakta siffrorna för inflöden respektive utflöden under juni kan vi nämna följande intressanta uppgifter:

  • Juni var första månaden för året med ett nettoinflöde för korta räntefonder (penningmarknadsfonder)
  • Juni var första månaden med ett nettoutflöde från aktiefonder
  • Sparandet i obligationsfonder fortsätter att vara stort bland svenskarna – det handlar då framför allt om företagsobligationer

Stort inflöde till indexfonder

Att höga avgifter för fondsparande dramatiskt kan påverka avkastningen över tid är något som börjar komma till var mans kännedom. Det visar sig tydligt om vi tittar på vilka fonder som har det största inflödet. Under juni månad, som alltså var en månad med utflöde från aktiefonderna, var inflödet till indexfonder nästan 1,1 miljarder kronor. Det är ungefär lika mycket som nettoutflödet från aktiefonder överlag. Lite översiktigt kan man säga att svenska folket byter ut dyrare aktiefonder mot billigare indexfonder.

Denna trend har varit tydlig under de senaste kvartalen, och en genomgång av flödena in och ut ur aktiefonder 2016-2017 visar att indexfonderna står för nästan 90% av nettoinflödet. Det är globala indexfonder som är absolut mest populära. På en god andraplats kommer sparande i Europa och på en tredje plats kommer sparande i indexfonder för Sverige. Intressant är att USA-fonder står för det avgjort största utflödet. I juni tog svenskarna ut över 5,3 miljarder kronor från fonder som främst investerar i amerikanska bolag.

Källa: Fondbolagens Förening