För en bättre
PRIVATEKONOMI

Kategori:Uncategorized

ISK

Ett investeringssparkonto (ISK) är en sparform för svenska privatpersoner som vill kunna investera i värdepapper utan att det blir krångligt att deklarera. När du har tillgångar i ditt ISK betalar du inte skatt på realiserade vinster, utan du betalar istället en schablonskatt baserat på det sammanlagda marknadsvärdet av alla tillgångar i ditt ISK. Du behöver […]

Läs mer

Glädjesiffror kring svensk ekonomi

En handfull gånger per år tar myndigheten Konjunkturinstitutet (KI) fram rapporter som analyserar konjunkturläget i Sverige. I dessa rapporter presenteras bland annat uppgifter om tillväxt, utbud och efterfrågan på korgar av produkter och tjänster samt hur de offentliga finanserna ser ut. KI blickar också framåt och ger prognoser för de kommande kvartalen. I en konjunkturuppdatering […]

Läs mer

Byte från aktiefonder till räntefonder i sommar

Efter ett urstarkt andra halvår 2016 och ett ungefär lika starkt första halvår 2017 började världens börser lugna ned sig något under försommaren. Det är inget ovanligt om vi gör en historisk tillbakablick. Juni är till exempel traditionellt en av de sämsta börsmånaderna på året. Med en något slagig börs, med lägre omsättning och en […]

Läs mer