För en bättre
PRIVATEKONOMI

Regeringens satsar på vård och omsorg i budget

I takt som de svenska valet närmar sig, förekommer en stor press på den nuvarande regeringen att bevisa att de har den kompetens att styra Sverige. Med den årliga presentationen av budget, stoltserar den svenska regeringen med deras satsningar. Bland satsningar återfinns en markant klargörande att vård och omsorg ska få fler resurser inför år 2018. Det har varit ett klart budskap om vad för typ av sjukvård som den svenska regeringen eftersträvar. Den svenska vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor.

Miljardbelopp till vård och omsorg år 2018

Enligt regeringen har man som ambition att satsa ca en miljard kronor på vård och omsorg. Bland satsningarna inkluderas att korta väntetider till vården och bekosta nya anställningar som gör det möjligt för vårdpersonal att finnas tillgängligt. Ytterligare satsningar innefattar tillgänglighet och en ökad kvalité inom äldreomsorgen med ca 350 miljoner kronor. Detta har som avsikt att ske genom investeringar inom teknik. Denna budget klubbades i riksdagen förra hösten och har som avsikt att gälla från och med början av 2018.

En stark välfärd

Den svenska regeringen har som avsikt att tillhandahålla vård av kvalité. En god hälsa ska vara möjligt för alla svenska medborgare. Enligt statistiken ökade resurser till sjukvården med 5,5 miljarder mellan åren 2017 och 2018. Detta är det största resurstillskottet till vården i modern tid. Regeringen la fram beslut inför budgeten 2018 att tillföra resurser med 2 miljarder kronor till sjukvårdens personal.