För en bättre
PRIVATEKONOMI

Lån utan kreditupplysning / omfrågeuppgift

pengarFör att kunna göra en bedömning av din återbetalningsförmåga brukar långivare inhämta information från ett kreditupplysningsregister varje gång du ansöker som ett lån eller vill köpa något på kredit. I ett sådant register finns bland annat information om din taxerade inkomst och om hur du skött dina ekonomiska åtaganden tidigare. Om du till exempel har betalningsanmärkningar, eller pågående ärenden hos Kronofogden, så syns detta i kreditupplysningsregistret och kan göra det svårt (eller dyrt) för dig att beviljas lån och andra former av krediter. Negativ information i kreditupplysningsregister kan också göra det svårt för dig att få ingå hyresavtal, och det har dessutom börjat bli allt vanligare bland arbetsgivare att göra en kreditupplysning på potentiella kandidater innan de väljer ut vem som ska anställas – särskilt om tjänsten innebär tillgång till pengar eller andra värdefulla objekt.

Det finns alltså all anledning för oss alla att varsamt vårda vår kreditupplysningsinformation och i möjligaste mån få den att se bra ut när någon tar en titt för att bedöma vår kreditvärdighet. Även om du inte har tänkt att ansöka om något gigantiskt bolån inom de närmsta åren så finns det många andra situationer där en positiv kreditupplysning kan hjälpa och en negativ kreditupplysning kan stjälpa. Läsa vår artikel om hur du når dina ekonomiska mål om du vill ha hjälp att sköta dina ekonomi bättre.

Omfrågeuppgift

analyseraEn punkt som många inte tänker på vad gäller kreditupplysningsinformation är att varje gång någon gör en kreditupplysning på dig registreras detta. De stora kreditupplysningsföretagen i Sverige delar denna information med varandra, så att det syns hur många kreditupplysningar som har gjorts på en person även om upplysningarna hämtats från olika kreditupplysningsföretag. Detta kallas för omfrågeuppgift och alla omfrågeuppgifter syns i din kreditupplysning även om du i slutänden tackade nej till lånet, inte ville hyra lägenheten, bestämde dig för att betala den nya mobiltelefonen kontant istället för att teckna abonnemang, osv.

Många kreditgivare ser det som ett varningstecken om en person har många omfrågeuppgifter registrerade på sig. Detta även om personen har ordnad ekonomi. Att många omfrågeuppgifter har registrerats för dig kan till exempel göra att du inte erbjuds lika låg ränta när du ansöker om ett bolån, vilket kan kosta väldigt mycket pengar över tid om det rör sig om ett stort lån.

Det finns alltså all anledning att försöka hålla mängden omfrågeuppgifter nere. Detta kan man göra på flera olik vis.

  • Håll nere mängden lån du tar och kreditköp du gör.
  • Ansök inte om lån och krediter i onödan, för att ”testa vad som står till buds”.
  • Om du planerar att ta ett lån och vill ta in offerter från många olika långivare, se till att ansöka om alla lån samtidigt så att den som tittar i din kreditupplysning i framtiden kan förstå att du undersökte kreditvillkor – inte försökte ta ett nytt lån var tredje dag under en månads tid.Det finns också företag online som låter dig göra en gemensam ansökan till många olika långivare. Företaget gör en enda kreditupplysning på dig, och delar sedan informationen med de långivare du har valt ut. På så vis får du en enda omfrågeuppgift registrerad i kreditupplysningsregistren istället för en för varje långivare du vill ha ett erbjudande från.
  • Låna från långivare som inte gör någon kreditupplysning på dig. (Se nedan.)
  • Låna från långivare som gör en kreditupplysning på dig, men som gör den hos ett kreditupplysningsföretag som inte delar med sig av omfrågeuppgifter till andra kreditupplysningsföretag. Ett exempel på ett sådant kreditupplysningsföretag är Creditsafe. Creditsafe delar inte med sig av information om omfrågeuppgifter till andra företag, och de inhämtar inte heller omfrågeuppgifter från andra företag. Att någon har gjort en kreditupplysning på dig hos Creditsafe syns alltså inte i några andra register, och den kreditbedömning av dig som Creditsafe gör påverkas inte av hur många omfrågeuppgifter som finns registrerade på dig hos andra kreditupplysningsföretag.

Du kan hitta flera tips på hur du kan låna ut omfrågeuppgifter hos minilån-utan-uc.se.

Låna från långivare som inte gör någon kreditupplysning på dig

Enligt svensk lag är det inte tillåtet för långivare att bevilja ett stor och/eller långfristigt lån utan att först göra en bedömning av din betalningsförmåga. I praktiken innebär detta att långivaren gör en kreditupplysning på dig, eventuellt kompletterad med information från andra källor, till exempel uppgifter som du själv anger när du ansöker om lånet.

För lån som är både små och kortfristiga är det dock tillåtet för långivaren att strunta i ett göra en kreditbedömning, och det går därmed bra att hoppa över kreditupplysningen. Eftersom det ligger i långivarens intresse att du ska betala tillbaka din skuld är det dock inte särskilt vanligt med den här typen av lån – de är helt enkelt alltför riskfyllda för långivare. Det finns dock vissa företag som har inriktat sig på att erbjuda dem, men de tar ut höga räntor för att kompensera sig för den höga risk de tar.

Etablerat kundförhållande

Om du redan har ett etablerat kundförhållande med en långivare och tidigare hanterat små krediter helt korrekt ökar din chans att få ett lån beviljat utan föregående kreditupplysning utan att du för den skull måste betala skyhög ränta. Detta är positivt eftersom det innebär att du slipper få en omfrågeuppgift registrerad i ditt namn. Eftersom lagen måste följas rör det sig enbart om små lån med kort avbetalningstid.