För en bättre
PRIVATEKONOMI

Börja handla med aktier

Att börja handla med aktier behöver varken vara dyrt eller krångligt, eftersom man numera kan köpa och sälja aktier online utan att behöva köpa stora aktieposter eller betala stora fasta eller rörliga avgifter.

Det är fortfarande många som tror att man som småsparare bör hålla sig till aktiefonder, men det finns flera fördelar med att handla med aktier själv istället och till exempel förvara dem i en aktiedepå. I vissa fall är aktiefonder det bästa valet, men det finns också många situationer där det är mer fördelaktigt för småspararen att välja andra lösningar.

Att välja finansinstitutaktier

Det finns många olika finansinstitut att välja mellan i Sverige. Innan du väljer vilket finansinstitut du vill förvara dina aktier hos, granska vad det kommer att kosta dig så att du kan välja den lösning som passar dig bäst. Fundera också över vilka funktioner du behöver för köp, försäljning, deklarationsunderlag, etc. Även små skillnader i courtage och andra avgifter kan ha en stor påverkan på hur lönsam din aktiehandel blir på sikt, så det är viktigt att välja med omsorg. Att betala extra för att få tillgång till tjänster man ändå inte använder är att kasta pengar i sjön.

Det är viktigt att välja ett finansinstitut som har ett giltigt tillstånd från Finansinspektionen. På Finansinspektionens sajt hittar du aktuell information. Värdepappersrörelse får drivas endast efter tillstånd av Finansinspektionen, se 2 kap. 1 § i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

På FI:s webbplats kan du kontrollera:

  • om ett företag har tillstånd från FI för sin verksamhet
  • om företaget finns med på FI:s varningslista över företag som försöker arbeta utan tillstånd

Börs vs. marknadsplats

Vissa aktier är noterade vid en börs, medan andra handlas på marknadsplatser som inte är aktiebörser. Vidare är det möjligt att köpa aktier som varken är noterade hos en börs eller registrerade hos någon marknadsplats.

En väsentlig skillnad mellan en börs och en marknadsplats är att en börs är mycket striktare reglerad av svensk lag. Dessutom brukar börser också ha mycket striktare interna regler för de aktiebolag som vill bli börsnoterade, hur aktiehandeln ska gå till, etc. I svensk börs ska ha tillstånd från Finansinspektionen för att driva en eller flera reglerade marknader för handel med värdepapper.

Hur många aktier måste jag köpa?

aktiebrevMan måste inte längre köpa stora aktieposter eller ens en hel aktie för att ägna sig åt aktieaffärer, eftersom det finns handelsplattformar online där man kan köpa andelar i aktier. Att köpa en andel av en aktie innebär dock att du inte kan få den registrerad i ditt namn hos aktiebolaget. Du har inte rätt att rösta på bolagsstämman och ingen information kommer att skickas direkt till dig från aktiebolaget. Ett exempel på ett företag vars handelsplattform tillåter köp av aktieandelar är Aktieinvest.

Andelsköp i aktier innebär att det är möjligt att investera i ett bolag man tror på även om aktiekursen är så hög att man inte har råd att köpa en hel aktie. Många börsnoterade aktiebolag där aktiekursen skjuter i höjden genomför aktiesplittningar för att inte priset på varje enskild aktie ska bli skyhögt, men trots detta finns det gott om exempel på aktier där styckpriset kan göra att småsparare undviker att köpa. Vill man ägna sig åt riskspridning känns det inte särskilt lockande att använda hela månadens investeringsbudget för att köpa en enda aktie.

Ibland (men inte alltid!) kan det vara idé att köpa andelar av aktier trots att man skulle ha råd att köpa hela aktier. Ponera till exempel att du har 600 kronor att investera. För 600 kronor kan du i skrivande stund köpa två aktier i Tieto Oyj – ett bolag du tror starkt på. Riskspridningen blir dock obefintlig eftersom du lägger alla dina pengar i en korg. Om du sedan tidigare har en bra riskspridningsprofil i din aktieportfölj är detta inte något problem, men om du önskar öka din riskspridning kan andelsköp vara att föredra i det här läget. Istället för att köpa två stycken aktier i Tieto Oyj gör du andelsköp i Tieto Oyj + andelsköp i fyra andra aktier. På så vis kan du öka riskspridningen i din portfölj utan att behöva göra en investering som är stor nog att räcka till köp av hela aktier i fem olika bolag du tror på.