För en bättre
PRIVATEKONOMI

Då återinförs uppskovstaket vid bostadsförsäljning

Uppskov

I år sker förändringar av reavinst-reglerna, vilket kommer påverka dig som säljer en bostad med vinst. Sedan 2016 har det inte funnits något tak när det gäller uppskovsbelopp men nu återinförs det igen.

Det finns både för- och nackdelar med att göra ett uppskov vid försäljning och man kan alltid diskutera om det är bra eller inte. Det är alltid den privata situationen som får avgöra vilket som är den rätta vägen att gå. Ett uppskov är precis som det låter – en skatt man skjuter upp och som ska betalas längre fram.

Vissa anser att det är bra att direkt skatta för vinsten så är man ”av med den” medan andra förespråkar att pengarna kan användas på ett bättre sätt och istället läggas som ett uppskov.

Det nya uppskovstaket

Det tidigare uppskovstaket från 2016 var 1,45 miljoner kronor och sedan dess har det inte funnits något tak. Från och med den 1 juli 2020 återinförs taket, men mer än dubbleras till 3 miljoner kronor.

Det finns fortfarande en del oklarheter kring hur räntan kommer debiteras på uppskoven och beredningen av dessa uppgifter skyndas på så att allting ska vara klart tills reglerna träder i kraft.

Skatten på en bostadsförsäljning och den vinst du gör är 22 procent. Om du gör en vinst med 1 miljon kronor blir alltså skatten 220 000 kronor som ska betalas in till Skatteverket nästkommande år. Du tar upp den i deklarationen året efter försäljningen. Är du i tankarna att göra uppskov är det i dagsläget inte helt klart hur räntan ska beräknas. I dagsläget finns det flera varianter att ta hänsyn till.

Om ränta ska tas ut har den historiskt beräknats på hela vinstbeloppet, och inte bara uppskovsbeloppet. På det sättet kan du få betala en ganska hög kostnad på att ha uppskovet liggande. Värt att notera är att räntan inte heller är avdragsgill vilket gör att den i slutändan blir relativt hög.

Uppskov kan du alltså göra upp till ett belopp av 3 miljoner kronor, om du köper något dyrare. Är du i situationen att du sålt en bostad och istället köper en billigare kan du kanske inte utnyttja hela uppskovsbeloppet upp till 3 miljoner kronor.

Du räknar enkelt ut vilket uppskovsbelopp du kan nyttja genom att multiplicera vinsten på din försäljning med priset på den nya bostaden, och därefter dividera summan med priset på din sålda bostad.

Väljer du att göra uppskov och senare hamnar i en situation där du inte kan ta ut en vinst på din nästa försäljning, eller att din eller den globala ekonomiska situationen försämras, kan du få låna för att betala uppskovet. Marknaden kan då ha ändrats och räntorna kan då även vara högre på marknaden.