För en bättre
PRIVATEKONOMI

Nytt räntebesked från Riksbanken – Hur påverkar det din bolåneränta?

Riksbanken lämnade i veckan besked om hur den fortsatta reporäntan kommer se ut och precis som väntat blir den kvar på 0 procent. Många bolånetagare är osäkra på hur de fortsättningsvis ska tänka. Därför ska vi i den här artikeln gå igenom hur du kan tänka kring bunden eller rörlig ränta på bolån.

Rörlig eller bunden ränta – vad ska du välja?

I och med att läget ser ut som det gör just nu är det många som är oroliga över sin framtida ekonomiska situation. Eftersom bolånet för de flesta är en av hushållets större utgiftsposter är det kanske till största delen denna post som ger huvudbry. Den kanske allra största frågan är om man bör binda eller ha rörlig.

Det är kanske framförallt de bolånetagare med små ekonomiska marginaler och som därför är känsliga för svängningar som bör överväga att binda sin bolåneränta. Detta eftersom en bunden ränta är en billig försäkring mot att kostnaderna för bolånet plötsligt sticker iväg på grund av ett förändrat ränteläge.

Om belåningen på huset inte är så stort utan bara handlar om några hundra tusen är läget som regel inte lika känsligt, eftersom det då bara skiljer runt några hundralappar varje månad. Men majoriteten av låntagarna har avsevärt högre bolån än så. De bundna boräntorna ligger idag på rekordlåga nivåer, så man behöver inte vara orolig för att det ska vara en dyr förlustinvestering att binda räntan.

Det finns dock vissa bolånetagare som får rådet att inte binda sin ränta just nu. Det handlar då främst om de som till exempel tänkt flytta inom en snar framtid. Detta eftersom man då riskerar att få betala en ränteskillnadsersättning i samband med att lånet till banken avbryts i förtid.

Om man är disciplinerad och vet med sig att man klarar av att spara till en buffert för framtida ökade räntekostnader får man också rådet att låta sin ränta vara obunden. Men då gäller det att inte slarva med sparandet. Det är viktigt att bufferten finns på plats eftersom man aldrig vet hur ränteläget förändras.

Det är låntagarens ansvar att se till att denne har den bästa möjliga räntan. Förhandla med banken och vill de inte ge dig bättre villkor än konkurrenten – byt bank! Det lönar sig sällan att vara lojal till banken.

Läs mer: Då återinförs uppskovstaket vid bostadsförsäljning