För en bättre
PRIVATEKONOMI

ISK

Ett investeringssparkonto (ISK) är en sparform för svenska privatpersoner som vill kunna investera i värdepapper utan att det blir krångligt att deklarera. När du har tillgångar i ditt ISK betalar du inte skatt på realiserade vinster, utan du betalar istället en schablonskatt baserat på det sammanlagda marknadsvärdet av alla tillgångar i ditt ISK. Du behöver alltså inte hålla ordning på inköpspriser och försäljningspriser och redovisa dem till Skatteverket, eftersom det inte är reavinsten som ligger till grund för beräkning av din skatt.

Viktigt: Eftersom du inte beskattas på vinster kan du inte heller göra avdrag för förluster som sker i ditt ISK.

Värdet på tillgångarna i mitt ISK har sjunkit under året – slipper jag betala skatt då?

Nej, du måste betala skatt även när värdet på tillgångarna har sjunkit under beskattningsåret.

Du betalar schablonskatt på värdet av tillgångarna i ditt ISK, oavsett hur värdet förändrats i förhållande till föregående beskattningsår.

Kostar det pengar att öppna ett ISK?

Det finns gott om banker och värdepappersinstitut som låter dig öppna ett ISK gratis hos dem. Däremot tar de ut avgifter för olika tjänster de tillhandahållander, till exempel när du köper och säljer tillgångar i ditt ISK. Det är därför viktigt att ta en titt på vilka avgifter som gäller och välja att ha ditt ISK hos ett företag vars avgiftsstruktur passar dig. Om du till exempel planerar att köpa och sälja aktier väldigt ofta blir det extra viktigt att välja ett företag som tar ut låga avgifter på sådana transaktioner.

Värt att tänka på är också att fondbolag tar ut förvaltningsavgifter. Att äga fondandelar är därmed förenat med en kostnad.

Äger jag aktierna i mitt ISK?

En viktig skillnad mellan sparformen kapitalförsäkring och sparformen ISK är att du själv är registrerad som ägare till alla aktier du förvarar i ditt ISK. För aktier i en kapitalförsäkring är det istället försäkringsbolaget som är juridisk ägare, och du har bara ett ekonomiskt krav på försäkringsbolaget. För aktier i ditt ISK är du registrerad i aktieboken och har rätt att närvara vid bolagsstämman. Ger aktierna rösträtt på bolagsstämman är det du som har den rösträtten.

Vad kan jag förvara i mitt ISK?

Exempel på sådant som du kan investera i är aktier, fondandelar, obligationer, aktieindexobligationer och warranter. Det finns dock vissa krav som måste uppfyllas: instrumenten måste vara upptagna till handel på en reglerad marknad (”börs”) inom EU/EES, eller på en motsvarande marknad utanför EES, eller på en handelsplattform. Hos Skatteverket finns mer detaljerad information om exakt vad som gäller.

Får jag ha pengar stående i mitt ISK?

Ja, både svensk och utländsk valuta kan förvaras i ditt ISK. Tänk dock på att du inte får någon ränta på pengarna och att de kommer att ligga till grund för schablonbeskattningen.

Är det tillåtet att ha både VP-konto och ISK?

Ja, du kan ha både värdepapperskonto (VP-konto) och investeringssparkonto (ISK).

Får jag har flera ISK?

Det finns många olika banker och värdepappersinstituter som tillhandahåller ISK och du kan öppna och ha ett ISK hos hur många som helst av dem. På så vis kan du till exempel använda ett ISK med lågt courtage för din aktiehandel och ett annat ISK som passar bättre för ditt sparande i fonder.