För en bättre
PRIVATEKONOMI

Om bolån

I enlighet med Finansinspektionens rekommendationer brukar man kunna låna maximalt 85% av priset när man köper bostad i Sverige och bostaden ska stå som säkerhet för lånet. Övriga 15% måste man finansiera på annat vis, till exempel med hjälp av sparpengar, genom att sälja sin befintliga bostad eller genom att ta ett lån som inte har bostaden som säkerhet för lånet.

bolanBolån är tillgängliga för olika typer av boende, inklusive fastigheter och bostadsrätter. Bolån används även för att finansiera köp av fritidsboende, övernattningslägenheter, etc.

Man har inte någon rätt att få låna 85% av priset när man köper bostad, utan det är alltid långivaren som fattar det avgörande beslutet. Beslutet baseras huvudsakligen på din kreditvärdighet och på vilken bostad du vill köpa. Långivaren måste också ta hänsyn till svensk lag och rätt, bland annat bestämmelserna om god kreditgivningssed.

När du beräknar hur pass dyr bostad du har råd att köpa är det viktigt att du tar hänsyn till kraven på amortering, så att du har råd att både betala ränta och amorteringar i enlighet med de regler som gäller för bolån. Tänk också på att låneräntorna kan gå upp i framtiden. Det är också viktigt att ta hänsyn till de kringkostnader som uppstår vid köp av bostad och flytt till ny bostad. Köper man en fastighet kostar det till exempel 1,5% av köpesumman att skaffa lagfart, och för pantbrev måste man betala 2% av pantbrevsbeloppet. 1,5% av 2 miljoner är 30 000 kronor så det är inte några pyttebelopp det rör sig om.

Lånelöfte

Ett bra första steg för den som överväger att finansiera ett bostadsköp med ett bolån är att ansöka om ett lånelöfte. Ett lånelöfte innebär att långivaren gör en beräkning av hur mycket denne kan tänka sig att låna ut till dig om du hittar en bostad att köpa.

pengarEtt lånelöfte är aldrig någon garanti för att du kommer att beviljas ett lån, eller att du kommer att få låna så mycket pengar, men det ger en fingervisning om i vilket prisläge du har möjlighet att köpa bostad. Många bostadsmäklare kräver att man har ett skriftligt lånelöfte ordnat för att man ska få delta i budgivningen på bostäder, såvida man inte kan visa att man kommer att finansiera köpet på annat vis.

Ett lånelöfte är baserat på en preliminär bedömning av din kreditvärdighet. När du har hittat en specifik bostad att köpa gör långivaren en definitiv prövning av din kreditvärdighet. Bostadens marknadsvärde påverkar också hur mycket du kan låna, om den ska ställas som säkerhet för bolånet.

Exempel: Francis lånelöfte säger att han får låna maximalt 3 miljoner kronor. Francis vinner en budgivning på en villa och köper den för 2,5 miljoner kronor. Francis får låna 85% av priset, det vill säga 2 125 000 kronor. Att hans lånelöfte säger max 3 miljoner kronor innebär inte att han får låna 3 miljoner kronor.

Vad menas med handpenningslån?

När man ingår avtal om att köpa en bostad är det vanligt att avtalet stipulerar att handpenningen ska betalas in inom en vecka. Handpenningen brukar vara 10% av köpeskillingen. Ett handpenningslån är ett kortfristigt lån som gör att du kan betala handpenningen i tid. När du sedan får tillträde till bostaden och slutbetalar den ska handpenningslånet betalas tillbaka helt. Under lånetiden betalar man alltså bara ränta, man gör inte några amorteringar. Det är vanligt att handpenningslånet betalas tillbaka med pengar från bolånet. Ett handpenningslån brukar ha betydligt högre effektiv årsränta än vad det vanliga bolånet har.

Vad menas med överbryggningslån?

Ett överbryggningslån används för att finansiera vissa kostnader som uppstår i samband med byte av bostad där tillträdesdagarna för den gamla och den nya bostaden inte matchar varandra perfekt.

Det är inte ovanligt att man får tillträde till sina nya bostad och börjar ha kostnader för den samtidigt som man har sin vanliga bostad kvar och måste betala för den i väntan på att den nya ägaren ska överta den.

Ett överbryggningslån är ett kortfristigt lån som ska betalas tillbaka helt så snart du får pengarna från den bostad du säljer. Det brukar läggas upp så att man gör ränteinbetalningar, men inte några amorteringar, under lånetiden. Den effektiva årsräntan på ett överbryggningslån (brygglån) brukar vara högre än för ett vanligt bolån.