För en bättre
PRIVATEKONOMI

Färre barn får veckopeng

veckopeng

Nordea har nyligen presenterat uppgifter från sin senaste undersökning om privatekonomi och barnens ekonomi. Det mest intressanta resultatet av undersökningen är att det är färre och färre barn som får en regelbunden slant av sina föräldrar i form av till exempel veckopeng eller månadspeng. Trenden är tydlig. För tio år sedan fick 76% av barnen veckopeng medan andelen 2017 var 57%.

Ingela Gabrielsson, som är Nordeas ansikte utåt i privatekonomi, menar att minskningen till stor del handlar om att vi idag använder kontanter i form av sedlar och mynt i mindre utsträckning än tidigare. Det finns alltså en rent praktisk orsak till att veckopeng och månadspeng minskar i omfattning. Som förälder blir det enklare att betala för nöjen, lördagsgodis och så vidare men då ger man inte barnen möjligheten att lära sig ta egna beslut kring egna pengar.

Barnen lär sig inte pengars värde

När mamma och pappa betalar för allt med kort blir det mycket svårt för barnen att få en känsla för pengars värde. Vad kostar egentligen lördagsgodiset och vad skulle värdet av det istället kunna användas till? Barnen får inte heller någon kunskap om hur det är att spara eftersom de bara ser föräldrarna betala saker. Tillsammans gör dessa faktorer att barnen får en skev bild av ekonomi och det är en bild som kan följa med dem upp i åldrarna då de faktiskt tvingas ta ansvar för sin egen ekonomi. När barn får önska sig saker på födelsedagar etc, så kommer det ibland helt orimliga önskningar istället för kläder eller dataspel som många barn brukar önska sig.

Barn som får veckopeng eller månadspeng och som får information om hur pengarna kan användas (till hur mycket lördagsgodis pengarna räcker till) kan lättare få en naturlig känsla för pengars värde.

Barnen får inte träna på att planera

Ekonomi handlar ju om att hushålla med resurser, och begrepp som att planera och att värdera är nycklar i sammanhanget. Med en fast veckopeng eller månadspeng, som barnet får disponera över helt själv, får han eller hon automatiskt nyttiga lektioner i planering och värdering. Barnet kan också enkelt introduceras till idén med att spara. Om barnet önskar köpa en leksak som kostar mer än veckopengen/månadspengen, uppstår automatiskt ett utmärkt tillfälle att diskutera sparande och att väga olika saker mot varandra (lördagsgodis eller leksak).

Veckopeng och månadspeng 2017

Nordea har undersökt hur mycket i genomsnitt barn och unga får av sina föräldrar i veckopeng och månadspeng. Enligt undersökningen är det tydligt att de mindre barnen (upp till omkring 10-11 år) får veckopeng medan de äldre får månadspeng. De genomsnittliga siffrorna är som följer av tabellen.

Ålder Veckopeng Månadspeng
Upp till 5 år 20 kr
6-8 år 35 kr
9-11 år 60 kr
9-11 år 220 kr
12-14 år 360 kr
15-17 år 800 kr

Källa: Nordeas undersökning av barns ekonomi 2017 (länk)