För en bättre
PRIVATEKONOMI

Glädjesiffror kring svensk ekonomi

stark konjunktur

En handfull gånger per år tar myndigheten Konjunkturinstitutet (KI) fram rapporter som analyserar konjunkturläget i Sverige. I dessa rapporter presenteras bland annat uppgifter om tillväxt, utbud och efterfrågan på korgar av produkter och tjänster samt hur de offentliga finanserna ser ut. KI blickar också framåt och ger prognoser för de kommande kvartalen. I en konjunkturuppdatering daterad den 4 augusti presenteras en lång rad glädjesiffror och mot bakgrund från dessa höjer KI BNP-prognosen för de kommande kvartalen.

Ökad tillväxt i Sverige

Att konjunkturen är stark i Sverige finns det inga tveksamheter om. Hur tillväxttakten egentligen har sett ut de senaste kvartalen har det dock funnits lite osäkerhet om. Konjunkturinstitutets senaste siffror pekar dock på att tillväxten är hög och att den dessutom kommer att öka under de kommande kvartalen.

Enligt prognosen daterad den 4 augusti kommer Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) att öka med 3 procent för 2017 som helhet och med 2,2 procent under 2018. Siffran för 2017 är markant högre än den som myndigheten presenterade för ett par månader sedan. Då var myndighetens prognos en tillväxt på 2,5 procent för 2017.

Tillväxten är, enligt KI, tydlig i majoriteten av näringarna i Sverige. Sysselsättningen är hög, om inte maximal, och investeringar i såväl privat som offentlig sektor utvecklas starkt.

Intressant att notera är att KI också tar hänsyn till mjukare faktorer, såsom medborgarnas och företagens syn på den egna ekonomin och framtiden, i sina bedömningar. Eftersom majoriteten av undersökningarna visar på en stor optimism får detta inverkan på myndighetens beskrivning av konjunkturläget.

När myndigheten blickar framåt mot 2018 är siffrorna inte riktigt lika optimistiska. Myndigheten har till exempel reviderat ned BNP-tillväxten till 2,2% för 2018 jämfört med 2,4% vid den förra konjunkturrapporten. Exakt vad det beror på kommunicerar inte myndigheten i sin rapport, men man nämner lite översiktligt att det finns en brist i matchningen av arbetstillfällen med efterfrågad kompetens och att det kan hämma en fortsatt positiv ekonomisk utveckling.

Prognos: låg inflation 2018

Konjunkturinstitutets rapporter är en viktig källa till underlag för Riksbanken när det handlar om reporäntan. I augusti månads rapport skriver KI att det finns många faktorer som talar för att inflationen kommer att vara låg under andra halvan av 2017 och hela 2018. Det talar, enligt KI, för att Riksbanken inte bör göra någon justering i prognosen för räntebanan. Av det kan vi utläsa att den första höjningen av reporäntan kommer att ske under hösten 2018 precis som Riksbanken tidigare har aviserat.

Optimera din ekonomi

Som synes snurrar hjulen på i svensk ekonomi. Det är dock en situation som snabbt kan ändras. Övergången från högkonjunktur till lågkonjunktur eller åtminstone en avmattning kan ske plötsligt och varje gång innebär skiftet en överraskning. Det finns ett gammalt talesätt som säger att man ska spara i ladorna när allt ser bra ut så att man har en buffert när vindarna blåser lite kallare. Oavsett vad som sker i ekonomin de kommande åren bör du försöka optimera ditt sparande och din ekonomi i övrigt. Får du en del över varje månad, sätt då över en slant till ett sparkonto eller till investeringar i fonder eller aktier. Du kan också med fördel se till att lägga upp en ekonomisk plan för framtiden och då ta höjd för att tiderna kan bli sämre. Läs mer om aktier hos blankaaktier.com

Källa: Konjunkturinstitutets publikation Konjunkturläget (hittas här).